Kim jest inspektor nadzoru


 

Pełnoprawnym uczestnikiem procesu budowlanego jest inspektor nadzoru. Wrocław – to miejsce, gdzie swoją siedzibę ma http://hoska.pl , zatrudniające profesjonalistów z zakresu budownictwa.

 

 

 

 

Jakie obowiązki spoczywają na inspektorze nadzoru?
Zadaniem inspektorów nadzoru np. we Wrocławiu jest dbanie o wszelkiego rodzaje budowy, czyli sprawdzanie czy odbywają się one zgodnie z planami architektonicznymi. Inspektor nadzoru ma za zadanie również sprawdzić czy materiały użyte do budowy są odpowiedniej jakości, oraz czy sama budowa odbywa się w określonych wcześniej ramach czasowych. Inspektorzy nadzoru pracujący we Wrocławiu muszą być obecni i zatwierdzać kolejne fazy budowy. Jeżeli ich zdaniem budynek nie spełnia określonych wymogów, mogą nie dopuścić do użytku publicznego.

 

 

Inspektor nadzoru budowy we Wrocławiu w rakcie pracy.

Inspektor nadzoru budowy we Wrocławiu.

 

 

Inspektor nadzoru we Wrocławiu wszelkie uwagi umieszcza w księdze budowy danego obiektu. Osoba wykonująca tę pracę perfekcyjne musi znać się na materiałach budowlanych, architekturze, instalacjach grzewczych, elektrycznych, gazowych i sanitarnych. Jeśli jest ekspertem od budowy dróg i mostów oczywistym jest, że musi posiadać rozległą wiedzę dotyczącą tego typu budowy.

 

 

 

 

W związku z tym na barkach inspektora nadzoru spoczywa ogromna odpowiedzialność i los ludzi, którzy w przyszłości będą korzystali z dopuszczonych do użytku obiektów. Ponadto można zaryzykować stwierdzenie, iż inspektor reprezentuje interesy swojego klienta na budowie. Ustanowienie inspektora nadzoru jest prawem każdego inwestora, np. we Wrocławiu.